Designed By: ehsanibnzaid


Thursday, May 04, 2006

KELAHIRAN MUHAMMAD DISEBUT DI DALAM KITAB KRISTIAN & YAHUDI

Oleh: Dr. Danial
Edit: abg. ayoi


Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT dan tanda RahmatNya kepada sekalian alam.

Allah berfirman:
Dan mereka yang Kami berikan Kitab iaitu golongan Yahudi dan Nasrani, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri.

Al-Baqarah: 146


Dimaklumi bahawa Bible pada hari ini banyak ditokok tambah oleh golongan Paderi di atas usaha semakan semula yang dilakukan ke atas kitab tersebut. Namun demikian, Ulama Islam masih mengakui bahawa sebahagian kecil dari isi kandungannya masih selari dengan Al-Quran terutamanya berkenaan dengan Rasul akhir zaman. Dalam bab Genesis ayat 17 dan 18 disebutkan janji Tuhan untuk menjadikan keturunan Bani Ismail sebagai keturunan yang hebat. Ayat tersebut bermaksud: Pergilah Hajar kepada anakmu Ismail, angkatlah dan tenangkanlah ia. Aku akan jadikan keturunannya sebagai satu bangsa yang besar. Ayat ini mempunyai kaitan dengan Rasulullah SAW kerana baginda adalah daripada keturunan Nabi Ismail manakala Nabi Isa daripada keturunan Nabi Ishak.

Gospel St. John dalam Bab 16: Ayat 7, Nabi Isa menceritakan kedatangan seorang Paracletos dan terjemahan ayat ini mengikut Bible Malaysia yang bernama Al-Kitab terbitan 1996 adalah:
“Tetapi apa yang Aku katakan kepada kamu benar. Untuk kebaikan kamu lebih baik Aku pergi. Jika Aku tidak pergi. Penolong itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepada kamu.”
Terjemahan dari:
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: For if I go not away. The Paracletos will not come unto you; But if I depart, I will send him unto you.
Kamus Alexandre’s Dictionnaire Grec-Francais menjelaskan, Paracletos berasal dari uku kata ‘peri’ dan ‘cleotis’ dan apabila dicantumkan ia bermaksud ‘Yang Terpuji’. Dalam bahasa Inggeris Paracletos bermaksud “the most illustrious, glorious and renowned” dan kesemua ini selari dengan makna nama Rasulullah: Muhammad. Bible juga mengatakan, Paracletos ini akan menjadi saksi berhubung Nabi Isa dan hal ini disebutkan dalam bab John ayat 26: “Jikalau Penghibur yang akan Aku utus daripada Bapa datang...ia bersaksi tentang Aku.” Dalam bahasa Inggeris ia bermaksud: “He will bear witness of me”

Berhubung dengan ini, bekas paderi Reverend David Benjamin Keldani, di dalam bukunya yang bertajuk Muhammad in the Bible berkata: “Kisah yang terdapat di dalam St. John ini jelas menunjukkan paracletos ialah seorang manusia pilihan yang akan melaksanakan misi Tuhan Yang Agung yang belum pernah dilaksanakan oleh manusia lain, termasuk Nabi Musa dan Isa.” Tidak ada sebarang keraguan lagi bahawa perkataan Paracletos ini ditujukan untuk Rasulullah SAW kerana ciri-ciri ini dimiliki oleh Muhammad SAW. Justeru Paracletos yang terdapat di dalam Bible adalah merujuk kepada Muhammad SAW dan bukan Nabi Isa. Sir William Muir di dalam bukunya Life of Mohamet berkata: “Satu lagi panggilan yang digunakan bagi Mohamet ialah Ahmad dan di dalam sesetengah versi Perjanjian Baru yang ditulis di dalam Bahasa Arab, nama Ahmad digunakan di tempat Paraclete.”
Walaubagaimanapun, sebahagian daripada tokoh Kristian mentafsirkan perkataan Paracletos sebagai Holy Spirit atau Roh Suci. Pentafsiran Paracletos sebagai Roh Suci jelas bercanggah dengan doktrin agama Kristian yang menetapkan bahawa Roh suci telah sedia ada sebab dia adalah Tuhan dalam Konsep Trinity. Justeru, adalah mustahil Roh Suci yang telah sedia ada akan datang hanya selepas pemergian Nabi Isa! Di dalam buku agama Kristian yang berutoriti Anchor Bible, halaman 1135 disebutkan “The word Parakletos is peculiar in the NT to the Johnannine literature. In 1 John ii 1, Jesus is a Parakletos (not a title), serving as a heavenly intercessor with the Father,...Christian tradition has identified this figure (Paraclete) as the Holy Spirit, but scholars like Spitta, Delafosse, Windisch, Sasse, Bultmann, and Beltz have doubted whether this identification is true to the original picture and have suggested that the Paraclete was once an independent salvific figure, later confused with the Holy Spirit.”
Bermaksud:
Perkataan Parakletos hanya dapat ditemui dalam tulisan-tulisan St. John. Secara tradisinya, Parakletos ini dikaitkan dengan Roh Suci. Tetapi tokoh-tokoh seoerti Spitta, Delafosse, Windisch, Sasse, Bultzmann, dan Beltz memepertikaikan pandangan ini. Mereka mengatakan, parakletos pada asalnya adalah seorang manusia penyelamat yang kemudiannya disalahtafsirkan sebagai Roh Suci.

7 Comments:

Blogger Jeego said...

This comment has been removed by a blog administrator.

8:06 PM  
Blogger Rockerz said...

Hai, Anda mempunyai blog yang hebat! Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website peluang perniagaan di rumah. Peluang peluang perniagaan di rumah di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

1:59 AM  
Blogger Karl Hiunzm said...

Hai, saya suka membaca blog untuk menambah ilmu dan maklumat. Setiap hari sekurang-kurangnya saya lawat 20 blog. Blog anda adalah antara yang paling menarik untuk hari ni. Keep up the good work!

Terlanjur saya di sini, tahukah anda apa yang BOLEH MENJADIKAN ANDA KAYA. Sistem Menjana Wang Secara Automatik. Pendaftaran Percuma. Peluang peluang perniagaan di rumah di sini.

1:15 AM  
Blogger Rockerz said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website kaya dengan cepat. Peluang kaya dengan cepat di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

4:34 AM  
Blogger Rockerz said...

Hai, saya suka membaca blog untuk menambah ilmu dan maklumat. Setiap hari sekurang-kurangnya saya lawat 20 blog. Blog anda adalah antara yang paling menarik untuk hari ni. Keep up the good work!

Terlanjur saya di sini, tahukah anda apa yang BOLEH MENJADIKAN ANDA KAYA. Sistem Menjana Wang Secara Automatik. Pendaftaran Percuma. Peluang kaya dengan cepat di sini.

3:24 AM  
Blogger Rockerz said...

Hai, Di antara banyak blog yang saya lawati hari ini, blog anda antara yang hebat. Saya akan bookmark blog anda!

Saya ada website jana wang automatik. Peluang jana wang automatik di sini.

Lawatilah website saya bila ada masa lapang :-)

3:59 AM  
Anonymous Anonymous said...

Website anda best mo ke neraka ja kau ni.....

8:29 PM  

Post a Comment

<< Home